Trusted Access

Trusted Access je bezpečnostní koncept, který zahrnuje strategie a technologie pro řízení přístupu k firemním zdrojům. Zabezpečuje tak, že pouze ověření a důvěryhodní uživatelé a zařízení mají přístup k důležitým systémům a datům, což pomáhá ochránit firmy před neoprávněným přístupem a potencionálními kybernetickými hrozbami. Pro Apple zařízení ve firemním prostředí poskytují Trusted Access produkty společnosti Jamf.

Co je to Trusted Access?

Trusted Access je bezpečnostní koncept společnosti  Jamf, který umožňuje pouze důvěryhodným uživatelům pouze z důvěryhodných zařízení přístup k určitým datům nebo službám.

Trusted Access a jeho aplikace Jamf Trust podporuje zařízení Mac, iPhone, iPad a Vision Pro. Samotná funkce podmíněného přístupu podporuje také platformy Windows a Android.

Jak funguje Trusted Access?

Trusted Access ověřuje pomocí aplikace Jamf Trust identitu uživatele a zajišťuje, zda má oprávnění k přístupu k určitým informacím. Zároveň ověřuje v reálném čase zařízení, z kterého se uživatel snaží přistupovat k informacím organizace, zda splňuje všechna definovaná bezpečnostní kritéria. V případě úspěšného ověření vytváří šifrované spojení mezi zařízením a jednou konkrétní službou, ke které chce uživatel přistupovat.

Trusted Access

Jak získat Trusted Access?

Trusted Access lze získat propojením jednotlivých služeb z portfolia společnosti Jamf, které tvoří MDM Jamf Pro, zabezpečení koncových stanic Jamf Protect a ověření identity uživatele Jamf Connect.

Trusted Access lze pořídit v rámci balíčku Jamf Business Plan pro kompletní správu a zabezpečení Apple zařízení za 14,33 $ za uživatele.

Pro nastavení Trusted Access je potřeba nakonfigurovat a propojit  MDM  (například Jamf Pro), Jamf Protect, Jamf Connect a  poskytovatele identity (IdP) .

Uživatelé se přihlašují do aplikace Jamf Trust pomocí své uživatelské identity poskytované IdP.

Jak přidat zařízení do Trusted Access?

Zařízení se do Trusted Access přidávají registrací do MDM, které provede příslušnou konfiguraci a hlídá dodržování bezpečnostních politik.

Trusted Access pro firmy a školství?

Velkým firmám pomůže řešení Trusted Access efektivně spravovat bezpečný podmíněný přístup ke všem cloudovým i interním službám pouze ověřenými uživateli z důvěryhodných zařízení a získat dohled nad informačními toky.

Malé firmy mohou využívat Trusted Access od společnosti Jamf k jednoduchému a efektivnímu zabezpečení svých dat a zařízení před neoprávněným přístupem a to bez potřeby interní sítě, firewallu nebo jiného hardware.

Školy mohou využívat Trusted Access k zajištění bezpečného přístupu učitelů a studentů k informacím i ve vzdělávacím prostředí.