Proof of Concept

Proof of Concept (PoC) je testování nebo experimentální projekt, jehož účelem je ověřit proveditelnost nebo funkčnost nové myšlenky, konceptu, technologie či produktu. PoC pomáhá určit, zda je nápad možné úspěšně realizovat a jestli má potenciál dosáhnout požadovaných výsledků, ještě předtím než se vloží více času a zdrojů do plnohodnotného vývoje nebo nasazení. V rámci implementace správy Apple technologií označuje fázi prvotního nasazení technologií v infrastruktuře klienta pro ověření proveditelnosti.

Co znamená Proof of Concept?

Proof of Concept (PoC) a označuje testovací projekt nebo důkazní projekt, který má ověřit proveditelnost nějakého konceptu nebo technologie. Má prokázat, zda nějaký nápad, produkt nebo technologie může být úspěšně implementován a použit.

PoC obvykle zahrnuje testování a hodnocení konkrétního konceptu nebo technologie v omezeném rozsahu a v reálném provozu.

Jak funguje Proof of Concept?

PoC se obvykle plánuje a realizuje interně v organizaci nebo s pomocí externího konzultanta nebo partnera. Náklady na PoC se liší podle rozsahu projektu, ale obvykle by měly být omezeny a úměrné cílům projektu.