Penetrační testy

Penetrační testy jsou bezpečnostní testy prováděné etickými hackery nebo bezpečnostními profesionály. Jejich cílem je identifikovat a vyhodnotit zranitelnosti v informačních systémech, sítích nebo aplikacích. Podstatou je simulace útočníka a pokus proniknout do systému za účelem odhalení slabých míst a nedostatečného zabezpečení. Díky výsledkům těchto testů zlepšují firmy svou kybernetickou bezpečnost a chrání se tak před skutečnými útoky.

Co je to penetrační test?

Penetrační testy jsou bezpečnostní testy prováděné etickými hackery nebo bezpečnostními profesionály. Jejich cílem je identifikovat a vyhodnotit zranitelnosti v informačních systémech, sítích nebo aplikacích.

Jak funguje penetrační test?

Podstatou penetračního testu je simulace útočníka a pokus proniknout do systému za účelem odhalení slabých míst a nedostatečného zabezpečení. Díky výsledkům těchto testů zlepšují firmy svou kybernetickou bezpečnost a chrání se tak před skutečnými útoky.

Jak provést penetrační test?

Penetrační test lze objednat jako službu od bezpečnostních profesionálů pro ověření celkového zabezpečení organizace nebo pro ověření bezpečnosti konkrétního prvku na síti či koncových stanic.

Kolik stojí penetrační test?

Náklady na penetrační test se liší podle rozsahu testovaných prvků. Jedná se o náročnost v řádů minimálně několika dní práce bezpečnostního profesionála a cena se tak bude začínat na desítkách tisíc Kč.