Mac Employee Choice

Program Mac Employee Choice je určen pro firmy, které chtějí svým zaměstnancům poskytnout možnost volby pracovního počítače. Tento přístup zajišťuje, že zaměstnanci mohou vybrat pracovní nástroj, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. To přispívá k jejich spokojenosti, produktivitě a kreativitě. Více jak polovina zaměstnanců volí ke své práci Mac, pokud pro tuto platformu firma plně podporuje.

Co je to Mac Employee Choice a jak funguje?

Mac Employee Choice je program, který umožňuje zaměstnancům si vybrat preferovanou platformu zařízení pro svou práci: Windows nebo Mac.

Zaměstnanci si mohou vybrat platformu, která jim více vyhovuje, jsou s ní ve své práci efektivnější a spokojenější. Zaměstnavatel nabízí výběr platformy napříč celou firmou a poskytuje pro obě platformy srovnatelnou úroveň IT podpory.

Jaké jsou výhody Mac Employee Choice pro zaměstnavatele?

Uchazeči o zaměstnání preferují firmy s možností výběru a většina zaměstnanců volí Apple. Spokojení uživatelé jsou více motivovaní, produktivní a mají vyšší retenci. Apple zařízení mají navíc vyšší zůstatkovou hodnotu, vyžadují méně dodatečného softwaru s jejich uživatelé vytvářejí méně požadavků na IT podporu.

Mac Employee Choice

Jak zavést Mac Employee Choice?

Pro úspěšné zavedení Mac Employee Choice je potřeba poskytnout uživatelům IT podporu na stejné úrovni, jakou mají uživatelé s Windows. Je tedy potřeba nejprve vyřešit integraci do stávající infrastruktury, požadavky na zabezpečení a nasadit vhodné řešení hromadné správy (MDM) . Dále je nutné nastavit procesy nutné pro správné fungování životního cyklu zařízení a vyškolit IT podporu, aby dokázala uživatelům efektivně pomáhat.

Kolik stojí Mac Employee Choice?

Samotný program nemá konkrétní cenovku, znamená však počáteční investici. Náklady zahrnují pořízení počítačů Mac, licencování řešení pro hromadnou správu (MDM), konzultační a integrační služby partnera, jako je Logicworks, a školení IT správců. Zavedením programu se však počáteční investice vrátí na zvýšené produktivitě uživatelů, vyšší bezpečnosti, nižším požadavkům na IT a větší zůstatkové hodnotě zařízení.

Jaké jsou nejčastější problémy s Mac Employee Choice?

Nejčastějšími problémy s Mac Employee Choice mohou být nedostatečná podpora uživatelů nebo jiná technická omezení způsobená nekompatibilitou interních nástrojů či nesprávně provedenou integrací. Problémy také může způsobovat nevhodný výběr či špatná konfigurace řešení hromadné správy (MDM).

Mac Employee Choice pro firmy a školství?

Malé firmy mohou snáze zaměstnancům nabídnout výběr platformy pro získání nových talentů a zvýšení efektivity.

Velké firmy mohou také využívat Mac Employee Choice k přilákání nových talentů, udržení stávající zaměstnanců, zvýšení produktivity a zefektivnění IT procesů. Musí však počítače Mac správně integrovat do své infrastruktury a aplikovat bezpečnostní politiky.

I školy mohou používat Mac Employee Choice, aby umožnily učitelům a studentům výběr Mac zařízení pro výuku a práci.