Identity Provider

Identity Provider (IdP) je systém nebo služba, která spravuje a poskytuje digitální identity uživatelů. Hlavním účelem IdP je ověřovat totožnost jednotlivců a poskytovat autentizační informace (například uživatelská jména, hesla nebo certifikáty) pro přístup k ostatním aplikacím, systémům nebo službám.

Co znamená IdP?

IdP je zkratka pro "Identity Provider" (poskytovatel identity) a označuje službu nebo systém, který spravuje a poskytuje digitální identity uživatelů v organizaci.

IdP služba ověřuje uživatele na základě jejich informací a umožňuje jim přístup k různým službám bez opakovaného přihlašování. Služba může být jak cloudová, tak lokální. IT správce pak může spravovat všechny uživatelské přístupy z jednoho místa.

Kde mohu IdP využít?

IdP lze využít pro přihlašování do různých služeb třetích stran nebo pomocí integrace s MDM také pro přihlášení do zařízení.

Funkcionalitu IdP lze získat od různých poskytovatelů, ať už ve formě software nebo cloudové služby. Mezi nejznámější cloudové varianty patří Microsoft Entra ID, Google Cloud Identity, Okta ID nebo Ping ID. Nejrozšířenější on-premise variantou je Microsoft Active Directory.

IdP

Kolik stojí IdP?

Cena IdP závisí na konkrétním poskytovateli a rozsahu služby, někteří poskytují základní funkcionalitu v rámci balíčku služeb jako jsou Microsoft 365 nebo Google Workspace. Pokročilejší funkcionality jsou k dispozici za měsíční či roční poplatek.

Jak nastavit IdP?

Nastavení IdP zahrnuje definování uživatelských účtů, ověřovacích metod a propojení s dalšími aplikacemi.

Nejběžnějšími problémy jsou zapomenutá hesla, selhání ověření a chyby v nastavení IdP.

IdP pro firmy a školství?

Pro velké firmy poskytuje IdP pokročilé možnosti správy identit a zabezpečení přístupu, bez kterého se nelze obejít.

IdP je užitečné i pro malé firmy k zajištění bezpečného přístupu uživatelů k aplikacím a datům.

IdP je vhodné pro školy, které potřebují řešení pro správu identit a přístupu studentů a učitelů ke vzdělávacím zdrojům.