D-U-N-S number

D-U-N-S number je devítimístný alfanumerický kód, který je přidělován společnostem a firmám po celém světě. Slouží k identifikaci a ověření těchto subjektů. D-U-N-S number je jedinečný a neměnný, což znamená, že zůstává stejný i v případě změny názvu společnosti nebo adresy. Apple jej používá pro identifikaci organizace při registraci do služeb Apple Business Manager nebo Apple Developer Program.

Co znamená zkratka D-U-N-S a k čemu slouží?

D-U-N-S znamená Data Universal Numbering System, který je vyvinutý a spravovaný společností Dun & Bradstreet.

D-U-N-S number je unikátní mezinárodní identifikační číslo, které slouží k identifikaci a sledování obchodních entit, včetně firem a organizací.

Velké firmy často využívají D-U-N-S number pro globální obchodní transakce a správu obchodních vztahů. Malé firmy mohou také získat D-U-N-S number pro obchodní identifikaci a důvěryhodnost. Školy mohou využívat D-U-N-S number pro identifikaci a evidenci pro účely obchodních a finančních transakcí.

Jak získat D-U-N-S number?

D-U-N-S number se získává přes společnost Dun & Bradstreet, která provádí ověření a přiděluje tato čísla. S největší pravděpodobností už organizace, kterou hledáte číslo přidělené má. Číslo lze vyhledat přímo na  stránkách společnosti .

Pokud vaše firma ještě nemá číslo přiděleno, lze registrovat pro D-U-N-S number na stránkách Dun & Bradstreet vyplněním potřebných informací o firmě do formuláře .

Vydání D-U-N-S number je zdarma.