BYOD

Bring Your Own Device (BYOD) je politika, která umožňuje zaměstnancům používat vlastní osobní zařízení, jakými jsou mobilní telefony, tablety nebo počítače, pro pracovní účely. Tato politika dává zaměstnancům flexibilitu v používání zařízení, které důvěrně znají a zároveň vynucuje správu bezpečnosti a politik ochrany firemních dat na těchto zařízeních. Při výběru vhodného způsobu nasazení lze docílit efektivního oddělení osobních dat od firemních.

Co znamená a jak funguje BYOD?

BYOD znamená "Přineste si vlastní zařízení" (Bring Your Own Device) a označuje politiku, kdy zaměstnanci nebo studenti používají svá osobní mobilní zařízení, jako jsou telefony, tablety a notebooky, k práci nebo vzdělání.

Politika BYOD umožňuje zaměstnancům nebo studentům přihlásit se ke firemním nebo školním sítím a aplikacím na svých osobních zařízeních. Na Apple zařízeních je v tomto režimu docíleno přísného oddělení dat organizace a uživatele pro zachování bezpečnosti dat organizace a soukromí uživatele.

Pro nasazení funkční BYOD politiky na Apple zařízeních je vhodné využít způsob registrace uživatelem pomocí účtu (Account-driven user enrollment). Účtem uživatele je  Managed Apple ID (Spravované Apple ID) , kterým uživatel zaregistruje své zařízení do řešení hromadné správy zařízení (MDM) své organizace.

Jaké jsou nejčastější problémy s BYOD?

Největší výzvou jsou bezpečnostní otázky, správa různorodých zařízení a ochrana soukromí. Všechny tyto otázky lze na Apple zařízeních odbourat využitím vhodného způsobu nasazení, jak je popsáno výše.

BYOD

Jak pracovat s BYOD pro malé firmy?

Malé firmy mohou využít BYOD k efektivnější práci, ale musí pečlivě řešit zabezpečení a správu zařízení. Pro zajištění bezpečného oddělení pracovních dat od soukromých je nutné využívat jak portál  Apple Business Manager , tak  hromadnou správy zařízení (MDM)  s vhodným nastavením.

Jak pracovat s BYOD pro velké firmy?

Velké firmy často využívají BYOD pro snížení nákladů a zvýšení flexibility, ale toto řešení na druhé straně vyžaduje sofistikovanější správu a bezpečnostní opatření. Pro zajištění bezpečného oddělení pracovních dat od soukromých je nutné využívat jak portál  Apple Business Manager , tak  hromadnou správy zařízení (MDM)  s vhodným nastavením.

Jak pracovat s BYOD pro školy?

BYOD ve školách umožňuje studentům používat svá zařízení k vzdělávání, což vyžaduje zajištění bezpečnosti a kontroly obsahu. Pro zajištění bezpečného oddělení studijních dat od soukromých je nutné využívat jak portál  Apple School Manager , tak  hromadnou správy zařízení (MDM)  s vhodným nastavením.