​Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní informace

 1. Správce osobních údajů je společnost Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, (dále jen „Logicworks“) a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

2. Typ zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracováváme údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (např. vaše jméno a příjmení, doručovací adresa), které slouží pro správné doručení věcí.
 2. Pro účely prodeje zboží nebo nabídku služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy popřípadě potvrzení poptávky.
 3. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží, a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
 4. Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám sdělujete i vaše další osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy.

3. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

 1. Během vaší návštěvy našich webových stránek můžeme shromažďovat určité informace, jako je např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte, a které služby nebo zboží jste si zobrazili. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je nedokážeme přiřadit ke konkrétní osobě.
 2. Technické cookies – např. při vytváření uživatelského profilu na webu, přihlašování do něj a při nákupu zboží nebo služeb používáme technické cookies. Ty jsou důležité pro plynulý provoz webu a některá funkcionalita webu je naprosto zásadní.
 3. Funkční cookies – pro nastavení některých základních předvoleb využíváme tyto tzv. funkční cookies tak, abyste se nemuseli např. neustále přihlašovat, nastavovat jazyk, a pod. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našich webových stránek.
 4. Analytické cookies – analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Poté se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě, a proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel, a pod.). Zpracovávání analytických cookies lze vypnout s pomocí přídavného modulu Google (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho webu.

4. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  1. Nákup zboží a služeb – vaše osobní údaje zpracováváme, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
  2. Péče o zákazníky – pokud se na nás obrátíte s jakýmkoliv požadavkem, musíme k jeho vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravce zboží).
  3. Uživatelský účet – díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
  4. E-mail marketing – e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktního formuláře. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
  5. Zlepšování našich služeb – pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics, a pod.
  6. Zákaznická hodnocení zboží a služeb – poté, co u nás nakoupíte zboží či službu, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.
  7. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci – vaše osobní údaje můžeme zpracovávat kvůli uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat kvůli kontrole prováděné orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

5. Právní podklady pro zpracování osobních údajů

 1. Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.
 2. Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
 3. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
 4. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.

6. Předávání osobních údajů třetím subjektům

 1. Zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 2. Dalším příjemcem osobních údajů je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00 (poskytovatel služby Ecomail), jejíž systém je využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních nabídek (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://ecomail.cz/privacy-policy/).
 3. Dalším příjemcem osobních údajů je společnost Freshworks GmbH, se sídlem Berlín, Německo (poskytovatel služby Freskdesk), jejíž systém je využíván ke zpracování požadavků na technickou podporu a komunikaci (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://www.freshworks.com/privacy/).
 4. Dalším příjemcem osobních údajů je společnost Tally BV, se sídlem August van Lokerenstraat 71, Gent 9050, Belgické království (poskytovatel služby Tally), jejíž systém je využíván k tvorbě formulářů na webu (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://tally.so/help/privacy-policy).
 5. Logicworks nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 6. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu dpo@logicworks.cz.

7. Více informací

 1. V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 2. V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak také učinit.
 3. Za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události předáváme vaše osobní údaje společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6.

8. Délka zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 2. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 3. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno odhlášením k odběru těchto obchodních sdělení.
 4. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 5. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

9. Zabezpečení osobních údajů

 1. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.
 2. Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně vypočítanými hashovacími klíči.
 3. Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

10. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

 1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
 2. V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.
 3. Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Pro zaslání přehledu vašich osobních údajů můžete využít e-mailovou dpo@logicworks.cz.
 4. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali. Výmaz se však nedotkne údajů v dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
  • odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů;
  • osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
  • povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis;
  • jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let.

11. Vznesení námitky

 1. Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktního e-mailu dpo@logicworks.cz.
 2. Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

12. Podání stížnosti

 1. Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme však vyřešit jakékoliv pochybnosti nejdříve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu dpo@logicworks.cz.

13. Ostatní ujednání

 1. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2023, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.logicworks.cz.