Pojištění a záruka


All-Risk pojištění zařízení

Při nákupu má klient možnost zakoupit All-Risk pojištění zařízení na 1, 2 nebo 3 roky. To se pořizuje vždy společně se zařízením a není možné jej dokoupit samostatně nebo později. Účinnost pojištění vstupuje v platnost dnem nákupu.

All-Risk pojištění se vztahuje na náhlé a nepředvídané poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena. Jde především o mechanické poškození (např. pádem, úderem, apod.), odcizení pojištěného přístroje a mimořádné živelní škody.

Pro které zařízení lze zakoupit All-Risk pojištění? 

All-Risk pojištění se vztahuje na libovolné elektronické zařízení zakoupené u Logicworks, s.r.o. v hodnotě do 250 000 Kč u přenosných počítačů a 400 000 Kč u stolních počítačů.

Kam se obrátit v případě poruchy zařízení? 

Všechny požadavky na řešení záručních oprav směrujte na jednotný kontaktní e-mail coverage@logicworks.cz, popřípadě telefonicky na technickou podporu Logicworks, s.r.o., která je dostupná na telefonním čísle +420 770 136 136 v pracovní dny od 9:00 do 18:00.

Jaký bude další postup? 

V případě, že poškození zařízení bude uznáno jako uplatnitelné, v závislosti na míře a charakteru poškození bude postupováno dle následujících možností:

  1. oprava věci
    Oprava pojištěného zařízení bude provedena zdarma v rámci pojištění. O průběhu opravy a možnostech zaslání a vyzvednutí opraveného zařízení budete informováni pracovníkem supportu.

  2. náhrada věci
    Pokud by oprava byla vyhodnocena jako neúčelná, bude vám poskytnuto nové či odpovídající zařízení. O průběhu opravy a možnostech zaslání a vyzvednutí opraveného zařízení budete informováni pracovníkem support oddělení.

  3. totální škoda
    Pokud odhadované náklady na opravu poškozené věci přesáhnou 70% kupní ceny zařízení, bude taková případná oprava vyhodnocena jako neúčelná a příslušná škoda klasifikována jako totální. V tom případě vám bude poskytnuto nové či odpovídající zařízení. V tomto případě uhradíte pouze spoluúčast 10% z ceny nově poskytnuté věci (minimálně však 500 Kč). O formě úhrady, průběhu opravy a možnostech zaslání a vyzvednutí opraveného zařízení budete informováni pracovníkem support oddělení.

 Prodloužená záruka

Při nákupu má klient možnost prodloužit záruku zařízení o 1, 2 nebo 3 roky. To je možné pořídit vždy společně se zařízením a není možné jej dokoupit samostatně nebo později. Účinnost prodloužené záruky pojištění vstupuje v platnost první den po uplynutí zákonné záruky.

Prodloužená záruka poskytuje ochranu zařízení a svým rozsahem odpovídá zákonné záruce poskytované výrobcem zařízení. Proto se nevztahuje na vady, která by nebyly uznatelné v rámci zákonné záruky. Jde zejména o mechanické poškození (např. pádem, úderem, apod.), odcizení zařízení nebo živelní škody.

U kterých zařízení lze prodloužit záruku? 

Záruku lze prodloužit u libovolných elektronických zařízení zakoupených u Logicworks, s.r.o. v hodnotě do 250 000 Kč u přenosných počítačů a 400 000 Kč u stolních počítačů.

Kam se obrátit v případě poruchy zařízení v pozáruční době? 

Všechny požadavky na řešení záručních oprav směrujte na jednotný kontaktní e-mail coverage@logicworks.cz, popřípadě telefonicky na technickou podporu Logicworks, s.r.o., která je dostupná na telefonním čísle +420 770 136 136 v pracovní dny od 9:00 do 18:00.

Jaký bude další postup? 

V případě, že poškození zařízení bude uznáno jako uplatnitelné, bude zařízení zdarma opraveno. O termínu dokončení opravy a možnostech zaslání a vyzvednutí opraveného výrobku budete informováni pracovníkem support oddělení.