Cookies


Podmínky pro používání souborů cookies a ochrana osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, (dále jen „Logicworks“) platné od 1. 1. 2020, zejména pak ustanovení článku 5 zmíněných VOP nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Logicworks a jejich zákazníků (tito dále jen „Kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých Kupujících či uživatelů webových stránek Logicworks, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti Logicworks v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak Kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 3. Společnost Logicworks respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost Logicworks využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro Kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky.
 4. Společnost Logicworks používá dva typy souborů cookies:
  1. Trvalé cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání
  2. Dočasné cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením relace internetového prohlížeče uživatele webových stránek
 5. Pomocí technologie souborů cookies zjišťuje společnost logicworks následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Logicworks:

 

Název souboru cookie Typ K čemu internetové stránce slouží a jakou funkci má pro uživatele?
Které údaje jsou zpřístupněny?
Životnost
gtag Tento soubor cookie užívá subjekt, který je poskytovatelem služeb Společnosti (soubor cookie třetích stran). Tento soubor cookie umožňuje monitorovat pohyb a akce návštěvníků internetových stránek a díky tomu měřit a zlepšovat výkon internetové stránky prostřednictvím služby Google Tag Manager. Bližší informace naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 2 roky
_gat_UA-# Tento soubor cookie užívá subjekt, který je poskytovatelem služeb Společnosti (soubor cookie třetích stran). Tento soubor cookie umožňuje monitorovat počet návštěvníků a zdroje návštěvnosti internetových stránek a díky tomu měřit a zlepšovat výkon internetové stránky prostřednictvím služby Google Analytics. Bližší informace naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 1 minuta

 

 1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy s Logicworks vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Logicworks. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s VOP za účelem naplnění předmětu Kupní smlouvy společnosti Logicworks poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.
 2. Uživatel webových stránek společnosti Logicworks je před návštěvou stránek www.logicworks.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat a o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 3. Kupující i ostatní uživatelé stránek mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 4. Společnost Logicworks si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm Kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 5. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost Logicworks potřebuje pro naplnění předmětu Kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné, a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.
 6. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se Kupující i uživatelé mohou kontaktovat společnost na e-mailové adrese dpo@logicworks.cz.
 7. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.