Nastavování jiných než defaultních vyzváněních tónů si svůj boom odbylo již před pár lety, odlišit od sebe některé kontakty právě vyzváněním však může být užitečné i dnes. Díky našemu návodu