Knihovna fotografií na iCloudu vs. Photo Stream: jaký je mezi nimi rozdíl?

Jaký je rozdíl mezi knihovnou fotografií na iCloudu a Photo Streamem? Na rozdíl od Photo Streamu můžete v knihovně fotografií na iCloudu skladovat své fotografie takřka bez omezení – jediným omezením

Jak deaktivovat knihovnu fotografií na iCloudu a obnovit své úložiště

Možná patříte mezi ty, kteří k synchronizaci svých fotografií a videí napříč zařízeními využívají knihovnu fotografií na iCloudu od samého počátku. U knihovny existují různé varianty upgradu, ale můžete zůstat u