Jak si poradit s interpunkcí u Siri a Diktování na iPhonu, iPadu a iPodu Touch

Schopnosti hlasové asistentky Siri jsou čím dál pokročilejší, což se týká i hlasového rozeznávání. Kromě jiného zvládá i diktovanou interpunkci. O tom, jak pohodlně hlasově ovládat své iOS zařízení, si povíme v dnešním článku. Hlasové ovládání je skvělé nejen v případech zdravotního znevýhodnění, ale i tehdy, když zrovna řídíte auto a potřebujete někomu napsat zprávu, při psaní e-mailů či dokumentů. Namísto toho, abyste se každou chvíli zastavili, přestali diktovat a ručně doplnili interpunkční znaménko, je můžete nadiktovat Siri. Vzhledem k tomu, že Siri bohužel stále ještě neumí česky, vám uvedeme příklady interpunkčních znamének v angličtině.

 • question mark = otazník
 • exclamation point = vykřičník
 • dot/poin/period = tečka
 • comma = čárka
 • next line = enter
 • next paragraph = odstavec
 • quote / end quote = uvozovky
 • cap = velké počáteční písmeno
 • caps on = velké počáteční písmeno u každého slova
 • all caps = psaní kapitálkami
 • apostrophe = apostrof
 • open parenthesis = otevřená závorka
 • close parenthesis = zavřená závorka
 • dash = pomlčka
 • dollar sign = symbol dolaru

Siri vám do zprávy dokonce zanese i usměvavý (smiley face) a zamračený (frowny face) emotikon. Možná si říkáte, že je celý návod trošku zbytečný, když Siri nemůžete nadiktovat zprávu v češtině. Empiricky jsme pro vás ověřili, že zadávání interpunkce příkazem funguje i při diktování „do klávesnice“ při klasickém zadávání jakéhokoliv textu kamkoliv, a to i v češtině.

Zeleny Panter