Zobrazení uživatelské knihovny v Mac OS X Mavericks

Zkušenější uživatelé operačního systému Mac OS X potřebují tu a tam zobrazit a upravit obsah uživatelské knihovny. Pro rychlé mazání složek Caches anebo Logs z GUI to je vlastně jediný způsob. V systému Mac OS X 10.7 Lion byla tato složka uživateli skryta, aby nedošlo k nechtěnému vymazání obsahu. Často jsem se ale ptal, jestli to není až příliš velké zjednodušení ovládání systému. A tak jsem velmi uvítal novou funkci v Mac OS X Mavericks, kdy je zobrazení uživatelské knihovny volitelné. Vše se nastavuje pohodlně ve Finderu po zobrazení domovské složky. Stisknutím kláves CMD + J se otevřou Volby zobrazení. Pak jen zapnout či vypnout zobrazování podle potřeby…

Comments
Michal Pazderník

Product manager ve společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o.