Mac OS X Bootování

Důvodů proč MacBook či jakýkoliv jiný Mac nestartuje nebo nejde zapnout může být pochopitelně mnoho. Pár těch nejčastějších  zde popíši a také vysvětlím, jak se mohou tyto problémy řešit. V první řade je vždy dobré počítač několik desítek minut nabíjet, poté udělat reset PRAM (NVRAM) a reset SMC, pokud to stav počítače umožňuje. Nic tím nezkazíte a je to první preventivní opatření, které mnohdy problém vyřeší nebo alespoň pomůže v diagnostikování závady. Poznámka: PRAM (NVRAM) je paměť, ve které jsou uloženy různá nastavení a komunikace operačního systému s hardwarem. Při tomto resetu nepřijdete o žádná data.

Jak resetovat PRAM (NVRAM)?

 1. Vypněte počítač
 2. Stiskněte současně klávesy Command+Alt+P+R
 3. Držte klávesy a zapněte počítač klasickým způsobem pomocí Power tlačítka
 4. Držte klávesy stisknuté dokud neuslyšíte po druhé zvuk ohlašující start Macu. (" target="_blank">vtip)
 5. Pusťte klávesy a nechte naběhnout systém (pokud to půjde).
 6. Restartujte počítač běžným způsobem (pokud systém naběhl).
Nejde-li po resetu PRAM počítač stále zapnout, ale zahraje-li alespoň po spuštění zvuk ohlašující start počítače, tak je to dobrá zpráva. Tento zvuk totiž zazní po tom, co Mac sám sebe zkontroluje a vyhodnotí, že je z hlediska HW v pořádku. To nemusí byt sice pravda, ale v každém případě je to dobré znamení, které nám napovídá že problém nejspíš bude na úrovni SW (Systému).

Jak resetovat SMC?

Před samotným resetováním SMC je potřeba udělat následující:
 1. Stiskněte Command+Alt+Escape pro vynucení vypnutí aplikací, které neodpovídají.
 2. Uspěte Mac pomocí Apple () menu v levém horním rohu.
 3. Probuďtě počítač
 4. Restartujte Mac pomocí Apple () menu v levém horním rohu.
 5. Vypněte Mac pomocí Apple () menu v levém horním rohu.
Způsob, jakým se resetuje SMC se liší podle typu vašeho počítače.

Přenosné počítače s odnímatelnou baterií

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
 3. Vyjměte baterii.
 4. Stiskněte a držte tlačítko Power po dobu 5 vteřin.
 5. Pusťte tlačítko Power.
 6. Vraťte baterii zpět a připojte napájecí adaptér.
 7. Zapněte počítač.

Přenosné počítače s baterií, kterou nemůžete sami vyměnit

 1. Vypněte počítač.
 2. Zapojte napájecí adapter do počítače a do elektrické sítě
 3. Na vestavěné klávesnici stiskněte (na levé straně) klávesy Shift+Control+Alt a tlačítko Power v jeden okamžik.
 4. Ve stejný čas všechny klávesy pusťte.
 5. Zapněte počítač.
Poznámka: LED dioda na napájecím adaptéru může během reseu SMC probliknout.

Mac Pro, iMac, Mac mini nebo Xserve

 1. Vypněte počítač.
 2. Vypojte počítač z elektrické zásuvky
 3. Vyčkejte 15 vteřin.
 4. Zapojte počítač zpět do zásuvky.
 5. Vyčkejte 15 vteřin.
 6. Zapněte počítač.

Konkrétní problémy a jejich řešení

Nepomohl-li reset SMC ani PRAM, je nutné závadu řešit jinak. Níže jsou popsány jednotlivé typy problémů a jejich řešení. Některé můžete zkusit sami pokud si troufáte.

Černá obrazovka

Závada Řešení
Vadný napájecí adaptér Zkuste jiný adaptér (dbejte na správnou wattáž).
Vadná baterie Zkuste napájet počítač pomocí napájecího adaptéru. Bude-li fungovat, (zajděte do servisu) vyměňit baterii.
Vadná grafická karta Zkuste připojit počítač k externímu monitoru. Bude-li fungovat, (zajděte do servisu)

Šedá obrazovka a obálka s otazníkem

Pokud vám počítač zobrazí šedou obrazovku se složkou na které je otazník (viz obrázek), je problém v tom, že nelze nalézt startovací disk. Buď protože je vadný flex kabel nebo samotný disk. Poznámka: Flex kabel je kabel spojující základní desku a disk, na kterém jsou všechna vaše data.
Závada Řešení
Vadný flex kabel Výměna kabelu
Vadný disk Výměna disku a následně instalace Mac OS X.
 

Šedá obrazovka a přeškrtlý kruh (značka zákaz stání)

STOP

Tato ikona signalizuje, že na disku se nachází systém, který není kompatibilní s vaším počítačem. Je potřeba systém upgradovat na podporovanou verzi. To lze uskutečnit pomocí instalačního media nebo přes Internetový Zotavovací HD (Internet Recovery HD). Tu spustíte držením kláves Command+Alt+R při startu počítače.

Kernel panic Error (šedý závoj s textem "You need to restart your computer...")

Kernel Panic Error

Tato chyba se zpravidla zobrazuje v případě, že máte vadnou operační paměť RAM nebo disk. Je potřeba metodou pokus omyl obojí vyzkoušet a následně vyměnit. Můžete zkusit vymontovat pamětí v počítači. U většiny modelů je to skutečně nenáročné. Poté zkoušejte stroj spouštět postupně vždy s jednou pamětí a vylučovací metodou zkuste najít tu vadnou.

Šedá obrazovka a logo Apple s (ne)točícím se kolečkem

Mac OS X Bootování

V tomto případě je problém v buď v poškozeném disku nebo ve zhrouceném systému. V každém případě je nutné nejdříve zálohovat data.
Závada Řešení
Vadný disk Záloha dat, výměna disku a následně instalace Mac OS X či obnova ze zálohy.
Zhroucení systému Záloha dat a přeinstalování Mac OS X.

Nebo to prostě nechte na nás

Kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře nebo na čísle +420 246 035 347. [ninja_forms_display_form id=1]