Pokud využíváte aplikaci Mail k odesílání a přijímání zpráv, jistě v průběhu užívání narážíte na přílohy. Některé typy souborů operační systém zobrazuje rovnoběžně s textem, což ale například v případě obrázků ve vysokém rozlišení může značně ovlivnit čitelnost e-mailu. V tomto návodu si povíme, jak proměnit zobrazenou přílohu v pouhou ikonu, a to jak v jednotlivých případech, tak i trvale.
Existují tedy dvě cesty - dočasná, kdy zobrazování měníte u jednotlivých e-mailů dle aktuální potřeby, a trvalá, jejímž prostřednictvím nastavíte zobrazování přílohy formou ikony v každé zprávě.

Dočasná cesta

Jako první si ukážeme, jak nastavit zobrazování příloh formou ikon v jednotlivých e-mailech. Postupujte podle následujících kroků:
  • Na vašem Macu spusťte aplikaci Mail a v ní e-mail s přílohou, jejíž zobrazení chcete změnit.
  • Klikněte na přílohu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Zobrazit jako ikonu“.
snimek-obrazovky-2016-09-11-v-10-18-19  
  • Příloha se vám automaticky zobrazí ve formě ikony s názvem a typem souboru.
  • To je vše, co potřebujete k tomu, abyste změnili zobrazení přílohy v jednotlivých e-mailech.
  • Opačným postupem - tedy kliknutím pravým tlačítkem a příslušnou volbou - zobrazení opět v případě potřeby přepnete.
snimek-obrazovky-2016-09-11-v-10-37-05 U tohoto postupu je důležité mít na paměti, že platí pouze pro konkrétní zprávu, u které byl proveden - jakékoliv další e-maily se opět budou zobrazovat ve většině případů spolu s přílohou a postup bude nutné opakovat u každého zvlášť. Hledáte-li dlouhodobější řešení, čtěte dál...

Zobrazení přílohy jako ikony - trvalé řešení

Pokud vám více vyhovuje zobrazování příloh ve zprávách v podobě ikon, existuje cesta, jak ho docílit trvale. Budete k tomu potřebovat Terminál, ale příkazové řádky se rozhodně nemusíte bát, jde jen o zkopírování a vložení krátkého, jednoduchého textu.
  • Na vašem Macu spusťte Terminál (Finder -> Aplikace -> Utility -> Terminál).
  • Do příkazového řádku zadejte následující text bez uvozovek:
„defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool yes“.
view-attachments-as-icons-mac-terminal-command-593x96
  • Stiskněte Enter.
Poté, co příkaz do Terminálu zadáte a potvrdíte, začne aplikace Mail zprávy automaticky ukazovat s přílohou ve formě ikony. Pokud se rozhodnete, že vám tento způsob zobrazování příloh již nevyhovuje, řešení je opět jednoduché: do Terminálu zadáte obdobný text, ale slůvko „yes“ na konci příkazu nahradíte slovem „no“. Nyní tedy znáte jak dočasnou, tak i trvalou cestu k zobrazování příloh v aplikaci Mail na Macu v podobě ikon.