Naše společnost vytvořila speciální aplikaci pro projekt Revolution Train, který seznamuje děti a dospívající s nástrahami drogových závislostí. Pokud budete chtít projekt podpořit, můžete se podívat na startovac.cz, kde můžete zaslat finanční podporu na dokončení finální fáze. Návštěvníci tohoto vlaku určitě nejvíce ocení formu zpracování a možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Ve vlaku najdete simulaci opravdu věrohodného vězení, společně s průvodci navštívíte umělé, ale opravdu reálné drogové doupě, na chvíli zažijete simulaci opravdové dopravní nehody, ale také můžete navštívit kinosál s technologií 5D, díky které je zážitek ještě lepší a reálnější. Train small 63 Hlavní autor projektu, Pavel Tůma, říká: "Je lepší si vším projít u nás, než v reálném životě" A jak projekt souvisí s námi? Ve vlaku běží Mac mini server a na něm námi na míru vyvinutá aplikace pro sbírání zpětné odezvy od návštěvníků. Děti v průběhu celé exkurze anonymně odpovídají na otázky na iPodech Touch. Na začátku se zjišťuje vztah dětí k drogám, v průběhu odpovídají na otázky ohledně příběhu, který běží na plátnech ve vlaku a na konci hodnotí svůj dojem z návštěvy. A ten ukazuje, že vlak v naprosté většině případů splnil svůj účel. Všechna data se ukládají do databáze na serveru, kde dochází ke zpracování do nějrůznějších statistik a výsledky jednotlivých tříd se posílají školám. Toto je plán, ale bohužel projektu zbyly peníze pouze na jediný iPod a tak děti prozatím píší odpovědi pouze na papír. Train small 35 Na protidrogovém vlaku se podílejí také odborníci ve svém oboru, jako například národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a Národní protidrogová centrála. Největší podporou jsou ovšem návštěvníci, kteří za sebou nechávají pozitivní dojmy a také se sem raději vracejí. Train small 44 Vlak také často navštěvují skupiny studentů se svými pedagogy, kteří si tento projekt velice vychvalují a říkají, že tento interaktivní program je mnohem účinnější než klasická přednáška, ale hlavně dokáže zaujmout a oslovit dnešní mládež, což je někdy opravdu, ale opravdu těžké. Train small 39 Protidrogový vlak již má dokončenou základní část, ale stále chybějí prostředky na dokončení speciální pachové vzduchotechniky, která je opravdu důležitá pro to, aby mohl vlak vyrazit na cesty a pomohl dětem například i z Vašeho okolí. Revolution Train nemusíte jen navštívit, ale také se můžete podílet na jeho dokončení. Train small 51

Podpořit projekt

My si myslíme, že každý projekt, který se snaží bojovat proti drogám a nezdravému životnímu stylu, má smysl a potřebuje podpořit. Podle nás by měl každý mladý člověk tento vlak navštívit, jelikož mu otevře oči a ukáže, že svět skrývá opravdu mnoho nástrah a je potřeba se jim postavit, ne je přivítat.