Aplikace Mail již nějakou dobu ve výchozím nastavení nezobrazuje duplicitní emaily. Pro přehlednost prohlížení zpráv to je velmi příjemná funkce. Pro správu emailů však nikoliv. Po delším používání aplikace Mail se může stát, že zprávy zabírají příliš mnoho místa na disku, aplikace je pomalá, označení zpáravy vlaječkou nefunguje anebo se objeví podobné symptomy. Pokud máte pocit, že se Vás to týká, pomůžeme Vám tento problém vyřešit.  

Duplicitní zprávy

Jak může vlastně dojít k tomu, že poštovní schránka obsahuje duplicitní zprávy? Podle tohoto článku k tomu může dojít například chybou odesílatele nebo nevhodně vytvořeným pravidlem. Jsem přesvědčen, že několik takových duplicitních emailů nevadí a pro systém to nepředstavuje žádný problém. Vážnější problém nastavá například při aktualizaci operačního systému, v případech, kdy uživatel používá účet typu IMAP, výměně hardware, dále v případech, kdy došlo k záloze emailu a následné obnově, po pádu aplikace Mail, při poškození indexu emailů a podobných komplexnějších migracích poštovní schránky. Mám na mysli případ, kdy poštovní schránka zobrazí 16732 emailů, přestože jich je ve skutečnosti 24946. Rozdíl 6000 zpráv je již signifikantní a je potřeba tento problém řešit. Zbytečně obsazená kapacita disku, pomalá práce v aplikaci Mail, vyšší spotřeba energie, kratší výdrž baterie anebo nesprávně označené zprávy jsou typickými příznaky velkého množství duplicitních zpráv. Funkce aplikace Mail, která "schovává" tyto duplicitní zprávy však podle  uživatelů, někdy nesprávně vyhodnotí zprávu jako duplicitní, přestože se ve skutečnosti o duplicitu nejedná. A o problém je postaráno.  

Jak tedy zjistím, že jsou ve schránce duplicitní zprávy?

Jedním ze způsobů je například porovnání počtu zpráv zobrazovaných aplikací Mail s počtem na webovém rozhraní. Typickým příkladem, kdy jsou robrazeny všechny emaily, je Roundcube webmail. Pokud si nejste jisti, doporučuji následující postup.
  1. Spusťte aplikaci Mail a vyberte poštovní schránku. V horní části aplikace se objeví počet zpráv.Před promazáním duplicitních emailů
  2. Poté ukončete aplikaci Mail. Spusťte Terminal, zadejte jeden z následujících příkazů a potvrďte tlačítkem Enter. pro Mac OS X 10.9 a starší: defaults write com.apple.mail AlwaysShowDuplicates -bool true (nebo false)pro 

Mac OS X 10.10 a novější: defaults write com.apple.mail _AlwaysShowDuplicates -bool true (nebo false)
  3. Opět spusťte aplikaci Mail. Pokud existují v poštovní schránce duplicitní zprávy, bude jejich počet rozdílný.Po promazání duplicitních emailů
 

Odstranění duplicitních zpráv

Při řešení tohoto problému jsem narazil na AppleScript aplikaci s názvem Remove Duplicate Messages. Autorem je Jolly Roger. Aplikace porovnává atributy Předmět, Odesílatel, Datum/čas a Message-ID. Pokud v označených zprávách souhlasí Message-ID anebo Předmět, Odesílatel, Datum/čas, dojde ke smazání duplicitní zprávy.
  1. V první řadě zazálohujeme emaily. Přestože by následující postup neměl způsobit žádné obtíže, jde o destruktivní úpravu a v takovém případě je dobré, když se budeme moci vrátit o krok zpět. Stačí aktuální záloha Time Machine.
  2. Poté si stáhneme aktuální verzi aplikace. Po rozbalení archívu, stiskneme tlačítko ⌥ (Alt) a z nabídky Otevřít, kterou najdeme ve Finderu, vybereme umístění Knihovna. V tomto umístění se nachází složka Scripts, do které překopírujeme aplikaci.
  3. Nyní spustíme Editor skriptů, který se nachází ve složce /Aplikace/Nástroje. V předvolbách Editoru skriptů (záložka Obecné) zapneme zobrazování skriptů v řádce nabídek.
  4. V aplikaci Mail vybereme schránku, kterou chceme pročistit a označíme všechny zprávy (⌘ + A). Z nabídky skriptů v řádce nabídek vybereme skript Remove Duplicate Messages a spustíme jej. Při prvním spuštění nás systém upozorní, že aplikace není kompatibilní s funkcí Gatekeeper a nedojde k jejímu spuštění. V Předvolbách systému (konkrétně Zabezpečení a soukromí, záložka Obecné) potvrdíme, že chceme aplikaci spustit.
  5. Po spuštění máme na výběrem, co se má stát v případě duplicity. Ideální je samozřejmě vybrat variantu pro odstranění všech. V dalším kroku je ještě můžeme rozhodnout, jestli chceme duplicitní zprávy archivovat anebo se s nimi chceme rozloučit. Vzhledem k tomu, že jsme v prvním kroku provedli zálohu emailové schránky, můžeme je nechat smazat.
Vše je to hotovo.