Apple audit technického vybavení

 

Pro zmapování aktuálního stavu IT ve společnosti používáme audit technického vybavení.

Jak audit probíhá a jaké vidím přednosti našeho auditu:

1. díky již vytvořenému procesu je audit u klienta velmi rychlý (odstávka jedné stanice je do 5 minut), zbytek zpracujeme u nás
2. vyhodnocení auditu odhalí nejen aktuální problémy, ale také možné budoucí problémy
3. součástí auditu je investiční plán, který je předán spolu s výsledkem auditu klientovi

Comments
Michal Pazderník

Product manager ve společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o.